Zaaien en Poten:


Aardappelen:

Poten van aardappelen in combinatie met frontfrees of frontrijenbemester en/of grondbehandeling met Amistar of Subliem en/of knolbescherming met Moncereen. Dit alles in één werkgang en uitgevoerd met RTK-GPS, waarbij de pootbanden elektrisch uitgeschakeld kunnen worden voor minder overlap en minder gebruik van pootgoed.

 

Bonen:

Precisiezaaien van bonen op een rijafstand van 37,5 cm eventueel in combinatie met het toevoegen van korrelkunstmest.

 

Cichorei en suikerbieten:

Precisiezaaien van suikerbieten of cichorei met een 12-rijige binnenvuller, waarbij het zaad in de rij op een zeer nauwkeurige afstand wordt gelegd. De zaaimachine wordt elektrisch aangedreven, wat de volgende voordelen geeft:

* Er is geen overlap in de geer, omdat de rijen afzonderlijk uitgeschakeld kunnen worden;
* Als er word gewerkt met spuitpaden, worden deze niet meer gezaaid. (gemiddeld 3% besparing)
* In de rijen naast de spuitpaden kan (automatisch) iets meer gezaaid worden.

Deze machine heeft de zgn. "tandemconstructie", wat betekent dat de zaaidiepte wordt geregeld door het voorste en het achterste wiel.

 

Graan, graszaad, koolzaad enz...:

Volveldszaaien (eventueel in combinatie met rotoren) van gras(zaad), graan, koolzaad, peterselie, erwten, groenbemester enz. met een elektrisch aangedreven fronttank en 32 kouters, verdeeld in drie rijen met achter elk kouter een wiel voor het aandrukken van het zaad en begrenzing van de zaaidiepte.

 

Kruiden:

Precisiezaaien van een brede range van fijne zaden, zoals kruiden, blauwmaanzaad en peterselie met een zeer nauwkeurige diepteaflegging op een rijafstand van 25 cetimeter, waarbij hoeveelheden vanaf 500 gram per hectare verzaaid kunnen worden.

 

Mais:

Precisiezaaien van mais met een 8-rijige zaaimachine met schijfkouters voor de kunstmest en schijfkouters voor het zaad, voor een altijd scherpe voor.
Deze machine is uitgerust met stalen tussendrukwielen om het zaad vast te drukken in de zaaivoor, wat een veel betere opkomst geeft onder droge omstandigheden.
De zaaischijven zijn hydraulisch aangedreven, dus kan het gewenste plantaantal in de trekkercabine ingegeven worden en kunnen in de geer rijen dichtgezet worden, wat resulteert in minder zaadgebruik en minder dubbele planten in de geer met een kleine kolf.

Kunstmest kan vloeibaar of in korrelvorm toegevoegd worden, waarbij het voordeel van vloeibare kunstmest is dat de pomp aangestuurd wordt door de zaaimachine, dus nooit overlap of overgeslagen stukken. Ook verstoppingen en gevoeligheid voor een hoge luchtvochtigheid zijn verleden tijd, evenals het opruimen van lege zakken.