Frezen:

Aanfrezen van aardappelen, eventueel in combinatie met een frontrijenbemester, voor toediening van vloeibare kunstmest.

Frezen van gras- of bouwland met de Multivator.